środa, 28 września 2016

O co walczymy? Dokąd zmierzamy?


Narastający pat wokół konsultacji społecznych w sprawie budowy łącznicy kolejowej Krosno - Rzeszów, ale przede wszystkim zaplanowane na lata 2017 – 2020 remonty i czasowe wyłączenia z eksploatacji linii kolejowych 106 (Jasło – Rzeszów)  i 108 (Jasło – Nowy Zagórz) powodują, iż realną i pożądaną alternatywą przeciwdziałającą komunikacyjnemu wykluczeniu Bieszczadów jest  wznowienie tranzytowego połączenia kolejowego na trasie Zagórz – Chyrów – Przemyśl. Ostatnie z wymienionych miast wraz z doprowadzeniem do niego autostrady A4 i coraz bardziej rychłą perspektywą dojeżdżania Pendolino staje się komunikacyjnym sercem coraz mocniej integrującej się Europy Karpat.
W tę ideę wpisuje się "I Bieszczadzka Sikeierezada Kolejowa" - najnowsza akcja społeczników z Grupy KochamKolej.pl, którzy działając od lipca 2015 r pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla walnie przyczynili się do ożywienia nieużytkowanej od 2011 roku linii kolejowej nr 107  także w wymiarze międzynarodowym.
W ramach zaplanowanej w dniach 21 - 22 października 2016 r. "Kolejowej Siekierezady" odkrzaczony zostanie 8 – kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 102 od Przemyśla do granicy państwa w Malhowicach. Anonsowana tu inicjatywa ma dać asumpt do wyremontowania i uruchomienia (po 24 - letniej przerwie) tego niezwykle malowniczo położonego i strategicznego z wielu względów szlaku komunikacyjnego.