wtorek, 11 października 2016

„Siekierezada” z honorowym patronatem szefa MSWiA!

W dniach 21 – 22 października br. na ośmiokilometrowym, nieużytkowanym przez ponad dwadzieścia lat odcinku linii kolejowej nr 102 od Malhowic (granica państwa) w kierunku na Przemyśl odbędzie się I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa. Spontaniczną akcję udrażniania ginącego miejscami w gąszczu drzew i krzewów transgranicznego szlaku kolejowego firmowaną przez grupę pasjonatów spod znaku KochamKolej.pl objął swym honorowym patronatem Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Oprócz szefa MSWiA kolejowych pasjonatów wspierają również takie instytucje, jak: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Ochrony Kolei, parlamentarzyści i służby z Polski i Ukrainy, przemyscy samorządowcy i przedsiębiorcy oraz zwykli ludzi z całego kraju!
„Siekierezada”, która już niebawem odbędzie się na podprzemyskich torach jest odpowiedzią na podkarpackie wyzwania i bolączki kolejowe wynikające m.in. z zaplanowanych na lata 2017 – 2020 remontów i czasowych zamknięć linii kolejowych 106 (Jasło – Rzeszów)  i 108 (Jasło – Nowy Zagórz). W ich kontekście realną i pożądaną alternatywą przeciwdziałającą komunikacyjnemu wykluczeniu Bieszczadów jest  wznowienie tranzytowego połączenia kolejowego na trasie Zagórz – Chyrów – Przemyśl.
- Ostatnie z wymienionych miast wraz z doprowadzeniem do niego autostrady A4 i coraz bardziej rychłą perspektywą dojeżdżania Pendolino staje się komunikacyjnym oknem na świat  dla mieszkańców Bieszczadów i całego polsko – ukraińsko – słowackiego pogranicza.  – akcentuje Jerzy
Zuba, pełnomocnik burmistrza Zagórza ds. kolei, pomysłodawca i główny koordynator kampanii społecznej KochamKolej.pl. Wolontariusze tej grupy walnie przyczynili się do ożywienia nieużytkowanej od 2011 roku linii kolejowej nr 107 m.in. poprzez promocję pociągu www.bieszczadzkizaczek.pl  - jak dotąd jedynego pociągu regionalnego łączącego Bieszczady ze stolicą Podkarpacia.
Trudno przecenić walory „Siekierezady” w odniesieniu do problematyki zarządzania kryzysowego. W tym kontekście akcja będzie miała charakter ćwiczeń ratowniczych według scenariusza zakładającego  nawiedzenie   polsko – ukraińskiego pogranicza przez huragan i powódź. Niszczycielski żywioł niszczy infrastrukturę drogową i techniczną powodując bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludności zamieszkującej okolice polskich Malhowic i ukraińskich Niżankowic. Po analizie sytuacji okazuje się, że pomoc najszybciej może nadejść z Polski pod warunkiem jak najszybszego udrożnienia linii kolejowej Nr 102  polegającego na uprzątnięciu drzew „powalonych przez huragan” oraz naprawy przepraw mostowych „rozmytych przez powódź”. W oparciu o obowiązujące międzynarodowe procedury zostaje powołany sztab koordynujący działaniami polskich i ukraińskich służb i ratowników. Ich głównym zadaniem będzie przywrócenie przejezdności linii kolejowej nr 102 w czasie nie dłuższym niż 48 godzin! W razie niepowodzenia działań w rejonie działań może dojść do wybuchu epidemii. Ćwiczenia kończą się sukcesem jeśli ok. 8 - kilometrowy odcinek linii kolejowej zostanie udrożniony  w założonym czasie, umożliwiając przejazd 15 – tonowej drezyny z Przemyśla do stacji granicznej w Malhowicach po raz pierwszy od 26 lat!
- Nadrzędnym celem naszej akcji jest reaktywacja połączeń kolejowych pomiędzy Przemyślem, Chyrowem a Zagórzem. To najkrótsza droga w Bieszczady. Póki, co na 102 – ce testujemy prototypy drezyn rowerowych, które co najwyżej mogą być uzupełnieniem kolei, ale nigdy jej substytutem – wyraźnie zastrzega Karol Gajdzik – przemyski koordynator KochamKolej.pl
W chwili obecnej za pośrednictwem witryny internetowej www.siekierezada.eu prowadzony jest nabór wolontariuszy chętnych do bezpośredniego udziału w udrażnianiu linii kolejowej nr 102. Z każdym dniem na wspomnianej stronie pojawiają się kolejne osoby, firmy i instytucje deklarujące swe wsparcie dla inicjatywy. Jej koordynatorzy dziękując za wszelkie dotychczasowe dowody sympatii i wsparcia zapraszają wszystkich zainteresowanych do kontaktów i współpracy.